Prenatal tanı testi

Prenatal tanı testi, anne karnındaki bir bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek belli kromozom bilgilerini anne kanından tespit edilmesini sağlamaktadır.

Bugün için anne adayının kanında bulunan bebeğe ait DNA’dan yapılan prenatal test ile bebeğin genetik durumu öğrenilmektedir. Gerçekleşen test ile; anne ve baba adaylarının genetik yapılarının çocuğu oluşturan yumurta ve spermde ne şekilde birleştiği belirlenmektedir. Ayrıca doğum öncesi anne kan örneğinden elde edilen bebek hücre DNA’sı ile hastalıklar belirlenebilir. Gebelikte bebeğin genetik bilgilerini taşıyan DNA’lar anne kanına geçerek anne vücudunda yer alır. 

Yapılan prenatal tanı testi, anne karnındaki bir bebeğin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek belli kromozom bilgilerini anne kanından tespit edilmesini sağlamaktadır. Prenetal testler; cerrahi bir işlem gerektirmedikleri için anne ve bebek açısından bir risk oluşturmamaktadır. Ancak gerekli durumlarda anneden bebeğe ait örnek girişimsel yöntemler kullanılarak elde edilebilir. Bunun için koryon villüs örnekleme veya amniyosentez gibi yöntemlerle elde edilen örneklerde ileri genetik testler çalışılabilir.