PGT Nedir?

Genetik ve moleküler biyolojide yaşanan gelişmeler sayesinde Üreme Sağlığı tekniklerinde de büyük ilerlemeler kaydedilmiştir. Tıp dünyasının en büyük ilerlemelerinden biri olan PGT (Preimplantasyon genetik tanı) yöntemi ise büyük heyecan uyandırmıştır. Bu yöntem ile Tüp Bebek (IVF) laboratuvarında oluşturulan embriyolara anne rahmine yerleştirilmeden önce genetik laboratuvarlarında testler yapılabilmekte, böylece genetik hastalık taşıyan ve tutunma şansı az olan embriyoların transfer edilme riski ortadan kaldırılabilmektedir.

 

PGT ile Sağlıklı Bebekler

Günümüzde Genetik tanı yöntemleri hastalıklı embriyoyu tespit etmeye, hastalık taşımayan embriyoların seçilmesine imkan sağlamaktadır. PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı) yöntemi sayesinde genetik yapısı normal embriyolar ile sağlıklı bebeklerin dünyaya gelmesi de sağlanabilmektedir.

Genetik hastalıkların arasında “Talasemi” ülkemizde en sık görülen hastalıktır. Talasemi dışında, Orak Hücre Anemisi, Hemofili, Ailesel Meme Kanseri, Kistik Fibroz, Spinal Kas Atrofisi, Frajil-X Sendromu, Fenilketonüri, Duchenne-Becker Kas distrofisi gibi bir çok genetik hastalık mevcuttur. PGT ile bu sayılan ve diğer 200 kadar farklı genetik hastalığın doğacak çocuğa aktarılması önlenebilmektedir.