Normal hücre çoğalması, gelişimi ve farklılaşması, genlerle düzenlenen ve yönetilen biyolojik bir süreçtir. Kanser, bir bireyin yaşamı boyunca maruz kaldığı kalıtsal ve çevresel etkilerin de baskısıyla, genetik materyalinde ortaya çıkan mutasyonlar sonucu hücrelerinin kontrolsüz bir şekilde büyümesi ve çoğalmasıdır.

 

“Kanser, genetik ve çevresel etkilerin birleşimi ile ortaya çıkar.” Başlangıçta normal olan bir hücrenin ait olduğu organizmanın ölümüne yol açabilecek bu olumsuz özellikleri sonradan nasıl edindiği, bir başka deyişle “onkogenez” ya da “karsinogenez” olarak adlandırılan bu süreçte hangi mekanizmaların rol oynadığı, yapılan bilimsel çalışmalarla ortaya konmaktadır.

 

Genetik değişikliklerle oluştukları halde her kanser kalıtsal değildir. Vücut hücrelerinde (somatik hücrelerde), ortaya çıkan mutasyonlar sonucu gelişen kanser türleri sonraki kuşağa geçmez, biyolojik sonuçları yalnızca kişiyi etkiler.

 

Bir kanserin kalıtsal olabilmesi için kanseri yaratan mutasyonun üreme hücrelerinde de (germ hücresi; eşey hücresi; sperm ya da ovum) oluşması gerekmektedir.  Bu tür bir mutasyon taşıyan bireyler bunu çocuklarına geçirebilir. Mutasyonu alan çocuk yalnızca üreme hücrelerinde değil, vücudunun tüm hücrelerinde o mutasyonu taşıyacaktır.

 

Genetik Tıp Merkezinde aşağıda belirtilmiş hastalıklarda moleküler genetik teknolojileriyle araştırmalar yapılarak hizmet verilmektedir.

 

 

Meme kanseri

Hastalığa neden olabilecek genlerin tüm ekzonları ve ekzon-intron sınırları yeni nesil dizileme teknolojisi ile ayrıntılı olarak incelenir. Saptanan değişimler Sanger dizileme ile konfirme edilir.

 

 

Akciğer kanseri

Hastalığa neden olabilecek genlerin tüm ekzonları ve ekzon-intron sınırları yeni nesil dizileme teknolojisi ile ayrıntılı olarak incelenir. Saptanan değişimler Sanger dizileme ile konfirme edilir. Ayrıca genetik yeniden düzenlenmeler Real Time PCR ile araştırılır.

 

 

Kolon kanseri

Hastalığa neden olabilecek genlerin tüm ekzonları ve ekzon-intron sınırları yeni nesil dizileme teknolojisi ile ayrıntılı olarak incelenir. Saptanan değişimler Sanger dizileme ile konfirme edilir. Ayrıca genetik yeniden düzenlenmeler Real Time PCR ile araştırılır.