Farmakogenetik, kişinin sahip olduğu genetik özellikler ile ilaçların etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır.

 

İlaçların metabolize olması ile ilgili genlerin, ilaç etkilerinin her kişide farklı olmasına neden olduğu gösterilmiştir. Farmakogenetik analiz, ilaçlara verilen reaksiyonları etkileyen genetik farklılıkları saptamayı amaçlar.

 

Son yıllarda kanser tedavisinde kullanılmak amacıyla yeni ilaçlar geliştirilmiş olup bunlar daha çok hedefe yönelik tedavide kullanılmaktadır. Kanser tedavisinde önemli faydalar sağlayan bu ilaçların hangi hastalarda etkili olacağının belirlenmesinde farmakogenetik testler ön plana çıkmaktadır. Özellikle; meme, kolon, akciğer kanserleri ve GIS tümörleri ile malign melanom tedavisi için geliştirilmiş olan yeni ilaçların kullanımı öncesinde genetik testlerin yapılması standart hale gelmiştir.

 

Belirli ilaçların tedavide uygulanmasından önce Farmakogenetik test yapılarak ilaç toksisitesi önceden anlaşılabilmektedir. İlaçların güvenli ve etkin kullanımı üzerinde rolü olabilecek herhangi bir genetik değişimi tespit etmek üzere farmakogenetik testlerin uygulanması tavsiye edilmektedir.