DNA babalık testi, çoklu DNA markerları (ortak gen bölgeleri) kullanılarak çalışılmakta ve en az %99.9 duyarlılık oranında kesin sonuç verilmektedir.


DNA babalık testi, babanın ve çocuğun ortak olması gereken DNA bölgelerini birbiri ile karşılaştırır. Babanın ve çocuğun test edilen gen bölgeleri aynı ise numune alınan baba adayı çocuğun biyolojik babasıdır. Çocuğa babadan geldiği bilinen genetik kodlar, numune alınan baba ile aynı değilse, test edilen baba çocuğun biyolojik babası değildir.