Farmakogenetik Testler

İlaçların hangi hastalarda etkili olacağının belirlenmesinde de farmakogenetik testler önemli bir yer tutmaktadır.

Her ilaç her bireyde farklı etki gösterebilir…

Bu nedenle kişinin hastalığı süresince doktor kontrolünde ilaç kullanması gerekmektedir. Aksi taktirde gen yapısına uygun kullanılmayan ilaçlar yan etki yaratabilir. İlaçların hangi hastalarda etkili olacağının belirlenmesinde de farmakogenetik testler önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle tedavi süreci uzun süren ve çoklu ilaç kullanan hastaların önceden tedavi prosesinin belirlenebilmesi için önem taşımaktadır.