Meme Kanseri
RANDEVU AL

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Meme Kanseri

Meme Kanseri

Meme kanserinin en sık görülen belirtisi memede ağrısız bir kitlenin fark edilmesidir. Fakat, hastaların % 10’luk bir oranı, kitle olmadan ağrı hissedebilirler. Meme kanserinin daha nadir karşılaşılan belirtileri içinde, göğüste ortaya çıkan geçici olmayan değişimler, kalınlaşma, şişlikler, deride tahriş ya da bozulmalar ve akıntılar, aşınma, göğüs ucunun hassaslaşması ya da içe dönmesi de içinde olmak üzere göğüs ucu bulguları meydana gelebilir. Tedavisi en rahat şekilde yapılabilen erken evredeki meme kanserleri tipik bir şekilde hiçbir belirti vermezler. Bu sebeple kadınların meme kanserinin erken teşhisi için tavsiye edilen kontrol programlarını uygulamaları oldukça önem teşkil eder. Meme kanserine erken aşamada teşhis konması, tedavi seçeneklerinin sayısını, tedavinin başarılı olması ve hayatta kalma olasılığını ciddi bir şekilde yükseltir. Erken teşhis için ilk olarak tavsiye edilen birbirlerini tamamlayıcı üç yol bulunur.

  • Kişisel (Kendi Kendine Yapılan) Meme Kontrolleri
  • Klinik yani, Doktor Tarafından Yapılan Kontrol
  • Mamografi

Meme kanseri için önem olarak normalde 20 yaşından sonra her ay kişisel meme kontrollerinin uygulanması, kırk yaşından sonra da senede bir kez olmak üzere klinik göğüs kontrolleri ve mamografi uygulaması tavsiye edilir. Fakat daha sonraki mamogramlara referans olması bakımından otuzlu yaşlarda en azından bir mamografi çektirmek ve bunu saklamak şiddetle tavsiye edilir. Aile tarihçesi, ırk, ilk adet yaşı, çocuk sayısı gibi pek çok etken kadınların meme kanseri için yüksek risk taşıyıp taşımadığının belirlenmesini sağlar.

97

Meme Kanseri Evreleri

Kanser aşaması, tümörün boyu ve kanserin yayılımı açıklamak için öğrenilir. Evrelendirme sisteminde 0 ve 4 arasında bir rakam belirtilir.

Evre 0 (Sıfır) : Bu evre, “in-situ” olarak da bilinir. Evre 0 (sıfır), olan kanserler meydana gelmiş bölgede kalır ve çevre dokulara sıçramamış olurlar. Evre 0 (sıfır) kanserler ortaya çıktıkları bölgeye göre iki çeşidi bulunur. Süt bezlerinde ya da süt kanallarında ortaya çıkabilirler.

Evre 1: Orjinal tümör 2 cm ya da bundan daha küçüktür. Lenf bezlerine kanser yayılmamıştır.
Meme Tedavisi: Lumpektomi yani, kanserli kitlenin çevresinden bir parça sağlıklı göğüs dokusu ile beraber alınması ve koltukaltı lenf bezlerinin alınmasını içeren radyasyon tedavisi uygulanır. Gerekli görüldüğü durumlarda kemoterapi ya da hormonoterapiler de tedaviye eklenir. Mastektomi yani, kanserin ortaya çıktığı göğüsün alınması işlemi ve koltukaltı lenf bezlerinin alınması tavsiye edilir.

Evre II (İki) : Orijinal tümör 2 ve 5 cm arasında bir boyuttadır. Lenf bezlerine yayılmamış ya da yayılmış olabilir. Evre II (İki) için çoğunlukla yapılan tedavi yöntemi Evre 1 ile benzerdir, fakat şayet tümörün boyutu büyük ise ya da lenf bezlerine yayılmış ise kemoretapi, hormonterapi ve radyasyon tedavisinin tedaviyi bütünleyici olarak önerilmesi daha sık karşılaşılan bir durumdur.
Evre III (Üç) A: Bu evre, meme kanseri evresinde orijinal tümör koltukaltı lenf bezlerine ve göğüs dışı dokulara yayılmıştır. Operasyon ardından çoğunlukla radyasyon tedavisi ve sistematik tedavi olarak kemoterapi ve hormon tedavisi yapılır. Şayet tümör çok büyük boyutlu ise, işlem öncesinde tümörün boyunun küçültülmesi için kemoterapiye başvurulabilir. Bu şekilde yapılan kemoterapiye neoadjuvant kemoterapi ismi verilir.

Evre III (Üç) B: Orjinal tümörün boyutu göz ardı edilip, tümörün kendisini göğüs duvarına bağladığı ve göğüs lenf bezlerine yayıldığı aşamalarda kanser Evre III (Üç) B olarak isimlendirilir. Evre III B meme kanserinin genelde yapılan tedavisi çoğunlukla neoadjuvant kemoterapi ile başlar. Orijinal tümörün boyunun küçülmesi gereken oranda küçülmesi ile beraber cerrahi tedavi uygulanır. İşlem ardından yapılan standart tedavi ise; radyasyon tedavisi, kemoterapi ve hormon tedavisidir.

Evre IV (Dört) : Kanser göğüs dışında vücudun farklı kısımlarında yani; kemikler, akciğer, karaciğer ya da beyin gibi bölümlere yayılmıştır. Evre IV (Dört) meme kanserinin tedavisinde ana nokta hayat süresini ve kalitesini arttırmak, hastanın rahatsızlıklarını gidermektir. Tedavide çoğunlukla kemoterapi ve hormon tedavisi gibi bütün bünyeyi etkileyen sistematik tedaviler yapılır. Hastanın rahatsızlıklarının giderilmesi için bazı durumlarda kanserin yer aldığı memenin alınması işlemi yani, mastektomi da söz konusu olabilir.

Meme Kanseri ve Genetik

Yapılan çalışmalar ve araştırmalar neticesinde bütün kanser türlerinin neredeyse %10’luk bir kısmında kalıtsal etkenlerin mevcudiyeti kanıtlanmıştır. Sık karşılaşılan kanserlerde yapılan genetik çalışmalarda bazı hastalarda yaşarken edinilmiş genetik değişiklikler belirlenmiştir. Onkogen ismi verilen bu genetik bölgelerdeki değişiklikler somatik hücrelerde meydana gelmektedir. Ailenin diğer bireylerine kalıtılamaz. Tüm bunlarla beraber değişimin meydana geldiği insanlarda kanser gelişimine yol açmaktadır.

Bugün; meme, over, kolon ve uterus kanserlerinin yaklaşık %10’luk bir oranı, bilinen genetik mutasyonlardan ötürü oluştuğu kanıtlanan bir bilimsel veridir.