Akciğer Kanseri
RANDEVU AL

ONLINE RANDEVU

*Saat 19.00’ dan sonraki online randevu talepleriniz için tarafınıza saat 09.00’ dan sonra geri dönüş yapılacaktır.

 

Akciğer Kanseri

Akciğer Kanseri

Akciğerde ortaya çıkan kanser çeşitleri küçük hücreli olmayan akciğer kanseri ve küçük hücreli akciğer kanseri olarak ikiye ayrılır. Bu iki kanserin birbirinden farkı ise, hücrelerin mikroskopta nasıl göründüğüne bağlı olarak yapılır. Her iki tip kanser de farklı biçimlerde gelişir, yayılır ve tedavileri yapılır.

Küçük Hücreli Olmayan Akciğer Kanseri

Küçük hücreli akciğer kanserlerinde daha sık karşılaştırılır ve çoğunlukla daha yavaş gelişim gösterip ve yayılırlar. Bu kanser türünün 3 temel tipi mevcuttur; bu tipler ile tedavi ve hayat süresi bakımından herhangi bir fark bulunmamaktadır.

Küçük Hücreli Akciğer Kanseri

Bu kansere, yulaf hücresi kanseri de denilmektedir. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserine nazaran daha az yaygın şekilde karşılaşılır. Bu tipteki kanserler daha hızlı gelişim gösterirler. Vücudun farklı organlarına yayılma oranı daha fazla görülür.

Akciğer Kanseri İçin Risk Etkenleri

Akciğer kanserinin meydana geldiği yalnızca tek bir nedenle açıklanamaz. Yapılan araştırmalar ve çalışmalar neticesinde akciğer kanserinin birden fazla sebebi mevcuttur. Farklı etkenler akciğer kanserinin meydana gelmesinde rol oynayabilir. Bu etkenlerin büyük birçoğu tütün kullanımı yani sigara içmek ile bağlantılıdır. Kanser bulaşıcı bir hastalık değildir. Kimi insanların akciğer kanseri olma riski diğer insanlardan daha fazla olabilir. Aşağıda sıralanan durumlarda kanser riski artmaktadır:

89

Bulguların Fark Edilmesi

Akciğer kanserinin en yaygın görülen belirti ve bulguları;

  • Sonu gelmeyen ve zaman geçtikçe daha da kötüleşen bir öksürük
  • Kalıcı göğüs ağrısı
  • Kan tükürmek
  • Nefes darlığı
  • Hırıltılı nefes alıp vermek
  • Sık sık zatürre veya bronşit olunması ya da geçirilmesi
  • Boyun ve yüzde şişkinlik oluşması
  • İştahsızlık ve kilo kaybetmek
  • Yorgunluk

Bu belirtiler akciğer kanserinden ya da akciğer kanserinden daha az ciddiyeti olan durumlardan meydana gelebilir. Belirtilerin bir doktor ile incelenmesi ve tanının konulması gerekir.

Akciğer Kanseri Teşhisi

Biyopsi ile elde edilen küçük bir doku parçasının patolog doktor ile mikroskop aracılığı ile incelenmesi, hastanın kanser hastalığına yakalanıp yakalanmadığını gösterir.

Hastalığın Aşamaları

Yapılan tetkikler neticesinde kişide kanser teşhis edilir ise, doktor hastalığın hangi evresinde olduğunu öğrenmek isteyecektir. Bu evrelendirme kanserin ne kadar yayıldığını ya da yayılmadığını,  yayılmış ise vücudun hangi bölgesine, organına sıçradığını öğrenmek amacı ile yapılır.

88

Bronkoskopi

Bronkoskopi gırtlak kısmından sonraki solunum yollarını ve akciğerleri değerlendirmek, teşhis ve tedavi için bir dizi uygulama, girişimler yapmak kullanılan bir çeşit endoskopi yöntemidir. Endo iç, skopi bakma, görme manasına gelir, yani vücudun içine bakılma işlemidir. Bronko bronş kelimesi yani hava yolları manasında olup bronkoskopi kelime anlamı olarak hava yollarının içine bakma anlamına gelir.

Bronkoskopi Neden Uygulanır?

Bronkoskopi uygulaması temek iki amaçla uygulanır. Birincisi tanısal bronkoskopi, ikincisi tedavi amaçlı (terapötik) bronkoskopidir. Kimi zaman teşhis koymak için uygulanan bronkoskopi esnasında küçük tedavi işlemleri yapılabilir. Bunun yanında da bazen de tedavi amacı ile uygulanan bronkoskopi esnasında tanısal örneklemeler alınması da söz konusu olabilir. Bronkoskopi başlıca solunum yolları ve akciğerler ile ilişkilendiren hastalıkların tanı ve tedavisi için uygulanır.

Tanısal Bronkoskopi Yapılan Durumlar:

• Diğer tanı yolları ile kesin teşhis konamamış olan solunum yolu ve akciğer hastalıkları
• Diğer yöntemlerle açıklanamayan kronik öksürük, kanlı balgam, ses kısıklığı gibi solunumsal yakınmalar

Bronkoskopi acil, hayat kurtarıcı olarak veya acil olmayan, seçimli (elektif) koşullar ile yapılabilir. Hayatın tehlikeye girdiği bir durum söz konusu değilse minimum 4-6 saat tam açlık gerekmektedir. Acil bir durum mevcut değil ise, hekim birçok sebepten ötürü uygulamayı en uygun bir zamanda yapmak isteyebilir. Bronkoskopi, yapılacak girişimlere, hastalığın ve hastanın durumuna göre lokal anestezi ya da bilinçli sedasyon ya da genel anestezi ile yapılabilir. Uygulama esnasında ağrı duyulmaz. Hastanın karşılaştığı başlıca zorluk ilaçlarla kolaylıkla bastırılabilen öksürük ve nefes darlığı hissi mevcut olup birçok hasta yaşadığı güçlükleri uygulama ardından anımsamaz.